krční nervy

Krční nervy (nervi cervicales) jsou míšní nervy, které vycházejí z krční části míchy. Krční nervy jsou označovány jako C1 až C8, všechny jsou párové a jsou součástí periferního nervového systému.

Viz také nervy, míšní nervy, periferní nervový systém.