periferní nervový systém

Periferní nervový systém (PNS) představuje části nervového systému mimo mozek a páteřní míchu. Umožňuje životně důležité spojení mezi centrálním nervovým systémem (CNS) a okolním světem. Jeho nervy se proplétají téměř každou částí těla a umožňují centrálnímu nervovému systému dostávat informace a také vyvíjet činnost. Zvláštním oddílem PNS je autonomní nervový systém (ANS).

Viz také centrální nervový systém, autonomní nervový systém.