mícha

Mícha (lat. medulla spinalis) je dlouhý trubicovitý útvar, který vybíhá ze spodní části mozku (přesněji řečeno navazuje na prodlouženou míchu) a probíhá páteřním kanálem od lebky (nahoře) až na úroveň prvního nebo druhého bederního obratle (dole). Na míchu se připojují míšní nervy, jejichž prostřednictvím se mícha podílí na senzorickém a motorickém zásobení celého těla od krku dolů. Kromě toho mícha zabezpečuje obousměrnou převodní dráhu pro signály mezi tělem a mozkem, a v neposlední řadě je mícha hlavním centrem pro reflexy.

Mícha se skládá z celkem 31 segmentů míchy. Z každého segmentu míchy vychází jeden pár míšních nervů:

  • krční část míchy neboli krční segmenty míchy – označované jako C1–C8, odsud vychází 8 párů krčních nervů,
  • hrudní část míchy neboli hrudní segmenty míchy – označované jako T1–T12, odsud vychází 12 párů hrudních nervů,
  • bederní část míchy neboli bederní segmenty míchy – označované jako L1–L5, odsud vychází 5 párů bederních nervů,
  • křížová část míchy neboli křížové segmenty míchy – označované jako S1–S5, odsud vychází 5 párů křížových nervů,
  • kostrční část míchy neboli kostrční segment míchy – označovaný jako Co1, odsud vychází jeden pár kostrčních nervů.

Obrázek: Mícha a její segmenty – schematický nákres. Levá část obrázku: Příčný průřez páteří a míchou. Pravá část obrázku: Směrem shora dolů jsou barevně odlišeny krční (žlutě), hrudní (modře), bederní (zeleně), křížová (oranžově) a kostrční (fialově) část míchy, z nichž vycházejí míšní nervy. Prostřední část obrázku: Celkem 31 segmentů míchy se nachází v odpovídajích částech páteře. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také centrální nervový systém.