Národní zdravotnický informační portál

Vybrané články ze světa zdraví

 • Srdeční selhání: příčiny a formy

  Téměř všechna chronická onemocnění srdce mohou vyústit v srdeční selhání. Nejčastějšími příčinami selhání jsou infarkt myokardu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus, ať už samostatně nebo v kombinaci. Klasifikace srdečního selhání dělí onemocnění především podle příčiny, podle omezení fyzické výkonnosti, nebo podle ejekční frakce levé komory. Ejekční frakce je hodnota uvádějící podíl krve, který je s každým úderem srdce z levé komory vypuzen do těla. Uvádí se, že globálně trpí srdečním selháním jedno až dvě procenta dospělé populace. K srdečnímu selhání může dojít v jakémkoli věku, ale s přibývajícím věkem je častější. Udává se, že přibližně 80 procent pacientů se srdečním selháním je starších 65 let.

 • Streptokokové infekce u dětí

  Do této skupiny nemocí se řadí infekce vyvolané určitými skupinami streptokokových bakterií (skupina A podle Lancefieldové), z nichž nejznámější je spála. Vedou většinou k akutním infekcím horních cest dýchacích, mohou ale způsobit také jiné projevy nemoci, např. zánět mandlí, spálu, červenku (růži, erysipel). Obzvláště často jsou postiženy děti školního a předškolního věku, a to především v zimních měsících.

 • Zápal plic (pneumonie)

  Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění plicní tkáně, které může postihnout různé části plic. Zápal plic způsobují mikroorganismy: často se jedná o bakterie (např. pneumokoky), ale původci pneumonie mohou být i viry nebo plísně. Roli mohou hrát i atypické patogeny, jako jsou mykoplazmata. Vzácně může být zápal plic způsoben i alergií nebo vdechnutím chemických látek. Nejčastější formou pneumonie je komunitní pneumonie. Zápal plic se však může rozvinout i během pobytu v nemocnici: v takovém případě hovoříme o nozokomiální pneumonii.

 • Očkovací kalendář pro děti

  Dětský očkovací kalendář uvádí jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného hrazeného očkování dětí v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, i počty dávek, které je třeba aplikovat, aby očkované dítě bylo chráněno proti nákaze. V očkovacím kalendáři jsou uvedena hrazená očkování dle platné legislativy a doporučená očkování podle aktuálních poznatků.

 • Česko očkuje

  „Očkujeme se pro život beze strachu.“ Očkování chrání před těžkým průběhem COVID-19.

  Více informací
 • Průvodce zdravotním systémem

  Práva a povinnosti pojištěnce, elektronický recept (eRecept), komunikace ve zdravotnictví a další zajímavá témata.

  Chcete vědět více?
 • Hledáme kolegy do týmu NZIP

  Hledáme vývojáře pro rozvoj portálu NZIP. Nejste to vy? Přejděte na více informací o této pozici.

  Více informací