O výživě obecně

V souvislosti s tím, jak se mění lidské tělo v průběhu života, se mění také nároky na výživu, kterou naše tělo v různých obdobích života potřebuje. Aby bylo vaše stravování zdravé a pestré, je potřeba každý den myslet na dodržování několika zásad. V praxi je dobré se řídit potravinovou pyramidou. Aby tělo mohlo fungovat tak, jak má, a aby orgány, tkáně i buňky mohly plnit své funkce, potřebují pravidelnou dodávku živin.


Články

 • Základy výživy jednoduše pro každého

  Výživová doporučení bývají mnohdy složitá a velmi často nám něco zakazují. Většinou je to právě to, co máme v oblibě – cukrovinky, tučné a slané potraviny, slazené nápoje. Mnohem méně se setkáváme s tím, aby nám bylo doporučováno to, co nám chutná a současně přináší užitek pro zdraví. Tím může vznikat představa, že co je zdravé, není dobré, a rozhodnutí jíst zdravě tak často skončí dříve, než začalo. Je důležité, aby nám strava přinášela pohodu a abychom si na ní pochutnali.

 • Složení a význam jednotlivých složek potravin

  Naše tělo je jedna velká stavebnice molekul, ze kterých se skládají buňky, z buněk tkáně a z tkání orgány. Aby vše mohlo fungovat tak, jak má, a aby orgány, tkáně i buňky mohly plnit své funkce, potřebují pravidelnou dodávku živin. Živiny jsou využívány právě pro stavbu a opravu tělesných struktur, a tři z nich tělo využívá jako palivo (tedy zdroj energie). Některé živiny si tělo v omezené míře dokáže vyrobit samo, jiné nikoli, nebo pouze v nedostačujícím množství. Právě těmto říkáme esenciální (základní) živiny. Procesu, kdy se živiny zabudovávají do tělesných struktur nebo se z nich získává energie pro chod organismu, říkáme metabolismus.

 • Výživa v průběhu života

  Lidské tělo prochází v průběhu života dramatickým vývojem. Na počátku stojí jedna jediná buňka, ze které se během pouhých devíti měsíců vyvine velký člověk s malým tělem. Toto tělo se pak od narození den za dnem mění. Postupně se vyvíjí, roste a sílí – až do chvíle, kdy dosáhne pomyslného vrcholu svého vývoje. I poté se dál vyvíjí, tentokrát ale trochu jiným směrem: postupně stárne, zmenšuje se a slábne.

 • Školní stravování

  Školní stravování má v České republice již téměř stoletou tradici. V prvopočátku vzniklo jako poválečná snaha o nasycení dětí. V dnešní době od tohoto systému očekáváme více. Ano, děti by měly odcházet nasycené, ale jídlo by mělo být vyvážené, nutričně hodnotné, doplňující adekvátně energii, a pro děti by mělo mít školní stravování i výchovný nebo vzdělávací charakter. Vždyť se spoustou potravin se setkají poprvé právě ve školní jídelně.

 • Mýty o potravinách

  Nejen my Češi rádi podléháme moderním trendům ve výživě. Než se však vrhnete do dalších restrikcí a obviníte další a další potraviny, zamyslete se nad tím, kdo tyto trendy udává a co je důvodem jejich propagace.