antidepresiva

Antidepresiva jsou nejčastěji používanými léky při léčbě deprese. Tyto léky zvyšují dostupnost neurotransmiterů ovlivňujících náladu, a do metabolismu uvnitř mozku zasahují následujícími mechanismy:

  • blokují zpětné vychytávání neurotransmiterů ze synaptické štěrbiny do presynaptického zakončení nervové buňky,
  • blokují odbourávání (degradaci) neurotransmiterů,
  • způsobují zvýšené uvolňování (sekreci) neurotransmiterů.

Těmito způsoby lze dosáhnout zvýšení koncentrace neurotransmiterů a tím i zlepšení nálady pacienta; účinek se však dostaví až po delší době (často až po více než dvou týdnech).

Existuje mnoho různých skupin antidepresiv (viz článek Deprese: léky a psychoterapie).

Viz také anti-.