neurony

Neurony neboli nervové buňky jsou vysoce specializované buňky nervové tkáně, jejichž výběžky umožňují v těle přenášet elektrické impulsy na velkou vzdálenost. Většina neuronů má charakteristický tvar: kromě buněčného těla (tzv. perikaryonu) se vyznačují neuronálními výběžky, které se podle svého tvaru i funkce rozlišují na dendrity a axon.

Odvozené přídavné jméno je neuronální.

Viz také neur(o)-, motorický neuron, senzorický neuron.