Doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění probíhá u pacientů s () obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá . Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o , se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat nebo zabránit efektu účinnosti . Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný schopný způsobit .

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Posilující dávka očkování proti COVID-19

    Zájemci, jimž uplynulo alespoň pět měsíců od dokončené vakcinace a dovršili 18 let, se mohou očkovat posilující dávkou proti onemocnění COVID-19. U jednodávkové vakcíny Janssen lze jít na posilující dávku již po 2 měsících. Všem se budou podávat vakcíny mRNA.

  • Ověřené informace o vakcínách proti COVID-19

    Vakcíny proti COVID-19 brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 jsou nutné k zajištění ochrany před tímto onemocněním, zvláště pak u zdravotnických pracovníků a ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou senioři či chronicky nemocní lidé.

  • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

    Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

Doporučené zdroje