viry

Viry jsou nebuněčnou formou živé hmoty. Jsou tvořeny pouze genetickou informací a proteinovým obalem, ke svému rozmnožování potřebují hostitelskou buňku. Viry jakožto infekční agens jsou nejčastějšími původci infekčních onemocnění. Viry se člení na dvě rozsáhlé skupiny – podle toho, zda je jejich genetická informace uložena v RNA nebo v DNA:

Odvozené přídavné jméno je virový.

Viz také infekční agens, virové infekce, virové onemocnění a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz viry, případně virus.