Chřipka

Je nutné rozlišovat mezi pravou chřipkou, jejímiž původci jsou chřipkové viry, a tzv. chřipce podobnými onemocněními (nachlazením). U obou nemocí dochází k infekcím dýchacích cest, ty však probíhají velmi odlišně – a částečně se liší i jejich příznaky. Ve srovnání s běžným nachlazením je chřipka mnohem závažnějším onemocněním, které může vést k vážným komplikacím (např. zápal plic). Nejúčinnějším opatřením k prevenci onemocnění je očkování proti chřipce. Riziko infekce mohou snížit i hygienická opatření.


Články

 • Chřipka: základní informace

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.

 • Chřipka, nebo chřipce podobné onemocnění?

  Onemocnění dýchacích cest způsobená viry nelze vždy na první pohled s jistotou odlišit. Na otázku, zda se jedná pouze o chřipce podobné onemocnění (ILI) nebo o skutečnou chřipku, dává konečnou odpověď až lékař především na základě anamnézy a příznaků, roli ale hraje i aktuální výskyt příslušného onemocnění v populaci. Existují však určité signály, zda se jedná spíše o chřipku, nebo o chřipce podobné onemocnění.

 • Chřipce podobné onemocnění: prevence, diagnóza a léčba

  Chřipce podobné onemocnění (ILI) je infekce horních dýchacích cest, obvykle virového původu. Typické příznaky může způsobovat více než 200 různých virů, včetně rinovirů, koronavirů, adenovirů, parainfluenza virů a respiračního syncytiálního viru. Při onemocnění podobném chřipce se rozvíjí zánět sliznic nosu, vedlejších nosních dutin a krku.

 • Chřipka: prevence

  Chřipkou se může nakazit každý. Výskyt komplikací i jejich závažnost se však mohou individuálně velmi lišit. Pro některé pacienty představuje chřipka obzvláště velké riziko. Patří mezi ně například lidé s různými chronickými onemocněními, starší lidé nebo lidé, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce v důsledku nějaké méně obvyklé životní situace (např. po operaci).

 • Chřipka: diagnóza a léčba

  „Pravá“ chřipka je mnohem závažnější onemocnění než tzv. chřipce podobné onemocnění (ILI). Ve většině případů sezónní probíhá chřipka bez komplikací. Ty se však ve vzácných případech mohou vyskytnout a některé z nich mohou být i život ohrožující (např. zápal plic). Chřipku je proto třeba brát vážně a při podezření na chřipku by měl být kontaktován lékař.

 • Pandemie chřipky

  Kvůli neustálým mutacím se od sebe kmeny chřipkových virů každoročně více či méně liší. To vede k situaci, kdy „nový“ kmen lidský imunitní systém již nedokáže rozpoznat, a to ani v případě, že chřipku způsobenou jiným kmenem již dříve prodělal, nebo když byl proti jiným kmenům očkován. Prodělaná chřipka tedy před novou epidemií nechrání.