COVID-19: základní informace

Koronavirus, stejně jako ostatní viry, se dokáže neustále měnit. Onemocnění COVID-19 může mít u různých lidí zcela odlišný průběh. V článcích zjistíte informace o vnímavosti, nakažlivosti, inkubační době, příznacích, imunitě či jeho dlouhodobých následcích, tzv. postcovidu.


Články

 • Postcovidový syndrom

  Doba pro zotavení po nemoci COVID-19 je u každého jiná. U některých lidí mohou obtíže po prodělaném onemocnění COVID-19 trvat týdny až měsíce. Pokud se různé zdravotní obtíže vyskytují po dobu delší než 4 týdny, můžeme již mluvit o tzv. „long covidu“. Postcovidový syndrom (také označován jako chronický covid) je soubor příznaků, které přetrvávají po 12 a více týdnech od infekce SARS-CoV-2.

 • COVID-19: varianty koronaviru

  Viry, včetně koronaviru, se v lidské nebo zvířecí populaci neustále mění. Nastávají u nich k časté mutace, tedy chyby, které vznikají během replikace viru. Lze proto očekávat, že se v průběhu času objeví další nové varianty viru, jejichž genom obsahuje právě jednu konkrétní sadu mutací.

 • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

  Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

 • COVID-19: příznaky onemocnění

  O průběhu infekce COVID-19 u exponovaného člověka rozhodují zejména dvě okolnosti: síla expozice (velikost infekční dávky) a vnímavost daného jedince.

 • COVID-19: reinfekce

  Obecně u některých virů může po primární infekci vzniknout u infikované osoby celoživotní imunita; ale u sezónních koronavirů, které jsou v populaci běžně diagnostikovány, je ochranná imunita krátkodobá.

Doporučené externí zdroje