COVID-19: infomore.cz

Infomore.cz je projekt, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, a jehož cílem je snížit míru nejen ve vztahu ke , ale též k dalším budoucím , a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech”. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu jsou reflexí problémů reálné praxe v průniku žurnalistické a lékařské oblasti.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19: infomore.cz

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Školní stravování

    Školní stravování má v České republice již téměř stoletou tradici. V prvopočátku vzniklo jako poválečná snaha o nasycení dětí. V dnešní době od tohoto systému očekáváme více. Ano, děti by měly odcházet nasycené, ale jídlo by mělo být vyvážené, nutričně hodnotné, doplňující adekvátně energii, a pro děti by mělo mít školní stravování i výchovný nebo vzdělávací charakter. Vždyť se spoustou potravin se setkají poprvé právě ve školní jídelně.

  • MEFANET (MEdical FAculties NETwork)

    MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Vzdělávací síť MEFANET spojuje všechny lékařské fakulty napříč Českou republikou a Slovenskem, od roku 2012 vstoupily do sítě také fakulty zaměřené na oblast nelékařských zdravotnických věd.

Doporučené zdroje