COVID-19: data a zdroje

Přehled aktuální situace o šíření nemoci COVID-19 či o očkování, hospitalizacích a další statistické údaje přinášejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví. Přehled pravidel a opatření lze zase nalézt na covid portálu.


Články

 • COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR

  Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný centrální řídicí tým tak má k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR.

 • COVID-19: datové sady pro krajské a místní samosprávy

  Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Kromě dat pro širokou a odbornou veřejnost jsou k dispozici i datové sady na úrovni krajů, měst a obcí. K nim mají přístup určení zástupci krajských úřadů, krajských hygienických stanic a obcí s rozšířenou působností (ORP), aby byli informováni o aktuální situaci v daném místě a mohli na jejich základě přijímat další rozhodnutí

 • COVID-19: otevřené datové sady pro širokou a odbornou veřejnost

  Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Většina dat je publikována formou otevřených datových sad, které lze využít jak pro informování široké veřejnosti, tak i tvorby vlastních analýz či webových vizualizací a aplikací.

Doporučené externí zdroje

 • Vliv prezenčního vzdělávání na COVID-19 v domácnostech

  Distanční vzdělávání je v posledním roce jedno z nejvíce debatovaných pandemických témat napříč společností v celém západním světě. V časopise Science byla nedávno publikována studie zkoumající vliv prezenčního vzdělávání na nákazu COVID-19 v domácnostech. Jako klíčový krok k bezpečnému otevření škol se ukazují protiepidemická opatření ve školách.

  Přejít na externí zdroj
 • Ivermektin a léčba COVID-19

  Řada předběžných studií, stejně jako pozorování některých lékařů, naznačila vysoký léčebný potenciál ivermektinu v léčbě COVID-19. Opatrnost vůči tvrzením o takřka zázračných léčebných účincích tohoto veterinárního přípravku budí dvě klinické studie z března 2021. Článek shrnuje výsledky těchto studií.

  Přejít na externí zdroj
 • Pandemie COVID-19 má na svědomí 16,5 tisíce úmrtí v roce 2020

  Celkový počet úmrtí za rok 2020 dosahuje 128,5 tisíce. O rok dříve to bylo 112,0 tisíc úmrtí. Proti roku 2019 by se tedy v roce 2020 jednalo o nárůst o 16,5 tisíce zemřelých lidí (meziroční nárůst o cca 14,6 %). Pro rok 2020 je z dosud dostupných dat odhadován pokles střední délky života při narození o 1,05 roku pro ženy a 1,24 roku pro muže. To je od konce druhé světové války u nás první pokles. Každá zemřelá osoba v souvislosti s onemocněním COVID-19 navíc přišla o možnost prožít 9,6 let života.

  Přejít na externí zdroj
 • COVID-19: infomore.cz

  Infomore.cz je interdisciplinární projekt, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, a jehož cílem je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech”. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu jsou reflexí problémů reálné praxe v průniku žurnalistické a lékařské oblasti.

  Přejít na externí zdroj
 • COVID-19: aplikace eRouška

  V reakci na pandemii nového koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, byla vyvinuta aplikace eRouška. Ta si díky Bluetooth pamatuje ostatní eRoušky, které člověk potkal. Usnadní tak hygienické stanici dohledávání rizikových kontaktů. Přispějte i vy k tomu, aby nakažených koronavirem přibývalo méně.

  Přejít na externí zdroj