Idiopatická plicní fibróza

Zdroje věnované popisu, , projevům, a léčbě . Získáte informace o specializovaných pracovištích (Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů), na kterých se provádí diagnostika a léčba této choroby. Není opomenuta ani , která je důležitou součástí léčby.

Pokračujte na původní zdroj

Idiopatická plicní fibróza

Více v kategorii Dýchací cesty a plíce

Články na NZIP

 • Chronický zánět průdušek (chronická bronchitida)

  Chronická bronchitida je přetrvávající zánět sliznice průdušek, v nichž se tvoří příliš mnoho hlenu. U zdravých lidí obsahuje sliznice dýchacích cest řasinky, které transportují částečky nečistot a hlenu z plic. V případě chronické bronchitidy jsou tyto řasinky poškozené nebo dokonce zničené. Stěny průdušek se ztenčují a jsou čím dál a nestabilnější, což může vést k jejich zúžení. Pokud jsou průdušky zúžené trvale, jedná se o chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

 • Silikóza

  Silikóza je způsobena vdechováním anorganických prachů (většinou prachu obsahujícího částice oxidu křemičitého) nebo prachových směsí. V minulosti byli postiženi především pracovníci v hornictví, průmyslu (např. hutě) a službách (kameníci). V současné době jsou u nás nové případy díky přijetí přísných pracovních norem a ochranných opatření velmi vzácné. Silikóza, která má původ v minulosti, se však může projevit i po mnoha letech. Silikóza se řadí mezi pneumokoniózy.

 • Plicní edém

  Plicní edém je nahromadění tekutiny v plicní tkáni a/nebo v plicních sklípcích, což může mít různé příčiny. Zejména v případě, že tekutina prostupuje až do plicních sklípků, je postižený člověk ohrožen nedostatkem kyslíku a hromaděním oxidu uhličitého v krvi. Plicní edém může představovat život ohrožující stav, který často vyžaduje intenzivní lékařskou péči.

 • Idiopatická plicní fibróza

  Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění, které obvykle probíhá chronicky a vyskytuje se především u starších lidí. Plicní fibróza vede k remodelaci (přestavbě) plicní tkáně a k čím dál výraznější ztrátě plicních funkcí. V plicích se tvoří větší množství pojivové tkáně, která tvrdne a jizví se. Obtíže se často začnou projevovat až postupně, v pozdější fázi nemoci.

Doporučené zdroje