aspartam

Aspartam je synteticky (uměle) připravená sloučenina dvou aminokyselin (konkrétně kyseliny asparagové a fenylalaninu), která se používá jako náhradní sladidlo. Aspartam je přibližně 180krát až 200krát sladší než sacharóza (řepný cukr), avšak neobsahuje téměř žádné kalorie. Na rozdíl od sacharózy se aspartam nepodílí na vzniku zubního kazu. Aspartam mohou používat i diabetici, není však vhodný pro pacienty s fenylketonurií.

Obrázek: Chemická struktura aspartamu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), vodíku (bílá), kyslíku (červená) a dusíku (modrá). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také náhradní sladidla.