atom

Atom je nejmenší částice látky, kterou nelze chemicky rozložit. Každý atom má jádro (střed) složené z protonů (kladně nabitých částic) a neutronů (částic bez náboje). Kolem jádra se pohybují elektrony (záporně nabité částice). Atomy různých prvků obsahují různý počet protonů, neutronů a elektronů.

Viz také molekula.