centrální nervový systém

Centrální nervový systém (CNS) je tvořen mozkem uloženým v lebce a míchou, která prochází páteřním kanálem. CNS je sjednocující a řídicí centrum nervového systému: vyhodnocuje přicházející senzorické podněty a určuje motorickou odpověď. Ta je založena na minulých zkušenostech, reflexech a současných okolnostech.

Viz také periferní nervový systém, autonomní nervový systém.