Ateroskleróza

Zdroje věnované , příčinám, , příznakům, a léčbě . V příspěvcích naleznete informace, které se týkají stavby a funkce zdravé cévy, následků kornatění cév a vlivu životosprávy, zejména stravovacích návyků a , na stav cév.

Pokračujte na původní zdroj

Ateroskleróza

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

 • Infarkt myokardu: co to je?

  Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové situaci je pro minimalizaci následků infarktu zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

 • Infarkt myokardu: diagnóza

  Infarkt myokardu je akutní, život ohrožující situace, při níž se počítá každá minuta. Pokud je ucpána některá z velkých koronárních cév, část srdečního svalu již není zásobována kyslíkem a živinami. V takovém případě je nutné průtok krve co nejdříve obnovit, aby se zabránilo odumírání srdečního svalu vlivem nedostatku kyslíku. Rychlé jednání je tedy pro prognózu pacienta zásadní. První kroky v nemocnici jsou vždy odebrání vzorku krve a EKG.

 • Raynaudův syndrom (Raynaudův fenomén)

  Zúžení krevních cév ve stresu nebo v chladu je přirozenou ochrannou reakcí těla. Při Raynaudově fenoménu však na tyto podněty reagují periferní krevní cévy (cévy prstů na rukou či nohou, kolena, špička nosu, uši, jazyk nebo bradavky) příliš intenzivně. To vede k náhlému, obvykle bolestivému, zúžení tepen.

 • Infarkt myokardu: léčba

  Nejdůležitějším faktorem při akutním infarktu myokardu je čas. Každá minuta, po kterou věnčité tepny nezásobují srdce, jej poškozuje a čím dříve jsou postiženi léčeni, tím větší je jejich šance na přežití bez trvalých následků. Co nejčasnější zahájení terapie má proto zásadní význam a je nutné si uvědomit, že čas začíná běžet již s nástupem prvních příznaků, ne až s příchodem pacienta do nemocnice! Je tedy nesmírně důležité, aby postižené osoby, jejich příbuzní nebo jiné přítomné osoby v případě nouze okamžitě rozpoznaly počáteční příznaky a okamžitě jednali, čímž se zásadně zmenší zdržení od nástupu potíží po přijetí do nemocnice.

Doporučené zdroje