Zhoubné nádory hlavy a krku

Zdroje věnované , projevům, a léčbě hlavy a krku. Dozvíte se, které nádory řadíme do této skupiny, z jakého důvody jsou těžko rozpoznatelné, koho nejčastěji postihují a jak žijí lidé, kterým byl diagnostikován nádor v oblasti hlavy nebo krku.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory hlavy a krku

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Prevence bolestí zad

  Během života se setká s bolestmi zad většina lidí. Tomu je možné předcházet vyhýbáním se dlouhodobému jednostrannému přetěžování páteře jako je sezení bez pravidelné relaxace a kompenzačního cvičení.

 • AVMinority, z.s.

  Spolek AVMinority sdružuje a podporuje osoby s arteriovenózní malformací (AVM) hlavy a krku. Snaží se přispět ke zkvalitnění života lidí postižených AVM hlavy a krku a k rozšíření povědomí o tomto onemocnění u laické i odborné veřejnosti.

 • Zhoubné nádory: prevence a včasné rozpoznání

  Vzniku zhoubného nádoru nelze vždy předejít. K prevenci nádorových onemocnění však významně přispívá určitý způsob života a některá cílená opatření, jako jsou například pravidelné preventivní prohlídky a účast na screeningových programech. Včasná diagnostika zhoubného nádoru zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a může výrazně zlepšit pacientovu prognózu.

 • Deprese: diagnóza

  Lékař diagnostikuje depresi na základě různých příznaků a s přihlédnutím k životní situaci pacienta. Používá přitom různé diagnostické metody: velmi důležitý je anamnestický rozhovor, provedeno může být i neurologické vyšetření. Při diagnostice deprese se lékař řídí podle tzv. hlavních příznaků a případných dalších příznaků. Objevit se mohou i tělesné příznaky. Je-li stanovena diagnóza deprese, lze ji dále klasifikovat jako lehkou, středně těžkou nebo těžkou formu. Deprese se mohou vyskytovat jednorázově nebo opakovaně. Lékař může vyslovit diagnózu deprese na základě charakteristických příznaků a poté, co vyloučí jiná onemocnění.

Doporučené zdroje