Infekční nemoci

Infekční nemoci jsou taková onemocnění, jejichž původcem je nějaký patogen, nejčastěji virus nebo bakterie. Nejdůležitější charakteristikou všech infekčních onemocnění je to, že se šíří přenosem příslušného patogenu z infikovaného jedince na ostatní jedince. Níže uvedený přehled infekčních onemocnění je průběžně doplňován. V jednotlivých článcích zjistíte, kde se daná nemoc vyskytuje, kdo je jejím původcem, jak nemoc probíhá a jaké existují možnosti prevence.


Články

 • COVID-19: úvod, inkubační doba, původce a sezónnost onemocnění

  COVID-19 je označení pro infekci způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wu-chanu v Číně. Během krátké doby se nové onemocnění nazvané později COVID-19 způsobené dosud nepopsaným koronavirem SARS-CoV-2 rozšířilo do celého světa. Dne 11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii. V článku jsou shrnuty dosud známé základní informace o novém onemocnění.

 • Shigelóza

  Shigelóza, bacilární úplavice neboli bakteriální dysenterie je vysoce nakažlivé průjmové onemocnění, jehož původcem jsou shigely, tzn. bakterie rodu Shigella. Typickým příznakem je příměs hlenu a krve ve stolici, provázená horečkou a křečovitými bolestmi břicha, zimnicí a třesavkou. Nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních hygienických pravidel a návyků.

 • Leishmanióza

  Leishmanióza je onemocnění vyvolané různými druhy jednobuněčných parazitů – prvoků z rodu Leishmania. Infekce je přenášena na lidi a zvířata (hostitel) štípnutím samičky komára rodu Phlebotomus a Lutzomyia (přenašeč). Tento hmyz se vyskytuje převážně v teplejších zeměpisných pásmech, včetně zemí EU a v sousedících zemích. Inkubační doba onemocnění je od dvou týdnů do několika měsíců.

 • Lepra (malomocenství, Hansenova nemoc)

  Lepra je infekční onemocnění způsobené bakteriemi Mycobacterium leprae a Mycobacterium lepromatosis. Může postihnout nervy, kůži, oči a nosní sliznici. Při včasné diagnóze a terapii lze onemocnění vyléčit.

 • Opičí neštovice

  Opičí neštovice jsou poměrně vzácně se vyskytující zoonotické onemocnění, které je způsobeno virem opičích neštovic. Opičí neštovice byly poprvé objeveny v roce 1958, kdy se v koloniích opic chovaných pro výzkum objevily dvě ohniska onemocnění podobného neštovicím; odtud pochází i název „opičí neštovice“.

 • Virová hepatitida C (žloutenka typu C)

  Virová hepatitida C je infekce jater, kterou způsobuje virus hepatitidy C (HCV). Infekce HCV může vést k poškození jater a následné chronické infekci. Až u 30 % pacientů s chronickou infekcí se může vyvinout těžké postižení jater, u menšího počtu může končit cirhózou až rakovinou jater. Infekci lze vyléčit, zejména pokud je diagnostikována včas a léčena vhodnými kombinacemi antivirotik. Antivirová léčba dokáže vyléčit více než 90 % osob s infekcí HCV.

Doporučené externí zdroje