Pacientské organizace

Pacienti s konkrétním onemocněním (nebo nějakou širší skupinou onemocnění) se někdy sdružují do pacientských organizací. Ty si obecně kladou za cíl nejen informovat své členy o daném onemocnění, o dostupných možnostech léčby a o způsobech, jak se s onemocněním vyrovnávat v každodenním životě, ale také si poskytovat vzájemnou podporu. Níže uvedený přehled pacientských organizací zatím není kompletní, doplňujeme jej průběžně.


Články

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002 jako zastřešující organizace, která sdružuje spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné celostátní členství v NRZP ČR je to, aby spolek tvořilo více než 50 % osob se zdravotním postižením či jejich zákonných zástupců.

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepolitickým spolkem s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů (pobočných spolků) sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

 • Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

  Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. Cílem ČALS je pomáhat lidem s demencí i těm, kteří o ně pečují.

 • Unie Roska – česká MS společnost, z. s.

  Základním posláním Unie Roska je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Cílem této podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti.

 • Česká unie neslyšících, z.ú.

  Česká unie neslyšících, z.ú. je nezisková organizace, která vznikla již v červenci 1990 jako občanské sdružení. Cílem této občanské iniciativy bylo, aby neslyšící lidé měli svou organizaci, která by sdružovala výhradně neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem.