amylopektin

Amylopektin je zásobní polysacharid rostlin, který se skládá z mnoha glukózových jednotek. Amylopektin je jednou ze dvou složek škrobu (druhou složkou je amylóza).

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura malé části molekuly amylopektinu. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. Molekula amylopektinu je mnohokrát větvená a je tvořena mnoha tisíci glukózových jednotek – na obrázku je tedy znázorněna jen velmi malá část takové molekuly. (Zdroj: By NEUROtiker - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3962569)

Viz také škrob.