amylóza

Amylóza je zásobní polysacharid rostlin, který se skládá z mnoha glukózových jednotek. Amylóza je jednou ze dvou složek škrobu (druhou složkou je amylopektin).

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura amylózy. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. V levé, prostřední i pravé části obrázku jsou znázorněny glukózové jednotky. V prostřední části je hranatou závorkou vyznačena mnohokrát (300× až 600×) se opakující glukózová jednotka. (Zdroj: By NEUROtiker - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052232)

Viz také škrob.