Práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb mají pacienti řadu práv, na která se mohou odvolat v případě nespokojenosti. Patří k nim například právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace, právo na podání stížnosti, právo na druhý názor, právo na učinění dříve vysloveného přání, právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb a mnoho dalších.


Články

 • Právo na informace o vašem zdravotním stavu

  Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění).

 • Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

  Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby.

 • Právo na odmítnutí léčby

  Toto základní právo pacienta je logické, protože kdo jiný by měl rozhodovat o vašem těle než vy. Uvědomte si tuto skutečnost vždy, kdykoli máte absolvovat nějaký zdravotní výkon, a ujistěte se o tom, že máte dostatek informací, abyste se mohli v klidu a svobodně rozhodnout.

 • Právo na učinění dříve vysloveného přání

  Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).