COVID-19 a těhotenství

Jaké riziko představuje onemocnění COVID- 19 pro těhotnou ženu a může se přenést z matky na plod? Jaký je průběh COVIDU- 19 u těhotných žen a jak probíhá léčba? Jsou proti COVIDU-19 bezpečné pro nastávající matku? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

COVID-19 a těhotenství

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

 • COVID-19: reinfekce

  Dostupná data k reinfekci virem SARS-CoV-2 byla shrnuta na webových stránkách ECDC již 21. září 2020 [1]. Přestože se zdá, že jsou reinfekce poměrně vzácné, studie z Dánska, České republiky a Velké Británie naznačují, že představují méně než 1% zdokumentovaných pozitivních případů SARS-CoV-2, jsou v současné době údaje na úrovni populace omezeně dostupné, jak na národní úrovni, tak v průběhu času.

 • COVID-19 a těhotné ženy

  Podle publikovaného systematického přehledu z dubna 2020 jsou klinické projevy a závažnost COVID-19 během těhotenství podobné spektru onemocnění, které je pozorováno u negravidních dospělých.

 • COVID-19: cesty přenosu

  Virus SARS-CoV-2 je respirační virus, do organismu vstupuje nejčastěji přes sliznice nosu, úst a oční spojivku, a při průniku do hostitelských buněk využívá řadu receptorů. Jako receptor pro virus SARS-CoV-2 byl identifikován receptor pro angiotenzin-konvertující enzym 2 (ACE2) [1]. Receptory ACE2 se vyskytují v povrchové membráně buněk, například ve vaskulárním endotelu, v ledvinách, plicích, srdci nebo epitelu tenkého střeva a varlat. Virus SARS-CoV-2 je snadno přenosný, podstatně více než původce MERS nebo SARS, což je dáno především jeho 3× až 10× vyšší afinitou zejména k receptorům ACE2.

Doporučené zdroje

 • COVID-19 u dětí

  Mohou se děti nakazit COVIDEM- 19 a jaký průběh má u nich onemocnění? Co je syndrom PIMS-TS a jak se projevují tzv. covidové prsty? Jakým způsobem je možné chránit dítě před nákazou a jak mu vysvětlit danou situaci? Odpovědi a další informace, které se týkají zmíněného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Jak a kde se testovat na COVID-19

  Webové stránky ministerstva zdravotnictví nabízejí průvodce testováním na onemocnění COVID-19. Návštěvníci zde najdou přehled testů, aktuální informace o testování a jak probíhá, a také interaktivní seznam zapojených odběrových míst i s případnou volnou kapacitou.Antigenní testy jsou nyní zdarma dostupné lidem se zdravotním pojištěním v ČR jednou za tři dny. Podmínkou zároveň je, aby zájemce neprodělal onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech. 

  Přejít na externí zdroj
 • Aktuální informace o novém koronaviru a onemocnění COVID-19

  V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav systematicky monitorují situaci a jsou v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany i pro zdravotníky souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány.

  Přejít na externí zdroj