CT vyšetření

Co je () a jak probíhá? Kdy se k tomuto vyšetření přistupuje a jakou vyžaduje přípravu ze strany pacienta? Jaký je princip a ve kterém oboru se nejvíce využívá? Jaká příprava tomuto vyšetření předchází? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají uvedených vyšetřovacích , naleznete v těchto zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

CT vyšetření

Více v kategorii Diagnostické metody

Články na NZIP

 • Rakovina prsu: upřesnění diagnózy

  Aby bylo možné zjistit, zda je podezřelá změna v prsní tkáni benigní nebo maligní, je nutné odebrat vzorek podezřelé tkáně. To se provádí pomocí biopsie. Odebrané vzorky jsou pak odeslány na histologické vyšetření, při němž odborník pod mikroskopem zkoumá, zda buňky jsou či nejsou nádorové. Je-li výsledek histologického vyšetření negativní (tzn. nález je benigní), lékař zpravidla navrhne kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců. V případě maligního nálezu lékař společně s pacientkou naplánuje léčbu. V rámci histologického vyšetření je zároveň stanoven typ zhoubného nádoru.

 • Parkinsonova nemoc: diagnóza

  Parkinsonova nemoc je chronické a progresivní onemocnění, které je většinou diagnostikováno až několik let po jeho začátku. Typické obtíže se objeví až poté, co množství dopaminu (v důsledku pokračujícího zániku buněk v substantia nigra) klesne přibližně o 60 procent. Diagnóza je založena především na klinickém obrazu, anamnéze a důkladném neurologickém vyšetření.

 • Srdeční selhání: příznaky a diagnóza

  Lehké srdeční selhání často zůstává nezjištěno, protože u postižených se projevují jen velmi mírné příznaky. Vzhledem k tomu, že pacienti se srdečním selháním jsou obvykle starší 65 let, jsou příznaky často nesprávně interpretovány jako známky stáří. Dušnost, vyčerpání, snížený fyzický výkon a rychlá únava během fyzické aktivity bývají prvními známkami srdeční nedostatečnosti. Hlavní příznaky těžšího srdečního selhání vznikají v důsledku městnání krve a hromadění tekutin v jednotlivých tkáních nebo špatného prokrvení. V případě podezření na vznik srdečního selhání je důležité, aby byl pacient co nejdříve odborně vyšetřen.

 • Idiopatická plicní fibróza

  Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění, které obvykle probíhá chronicky a vyskytuje se především u starších lidí. Plicní fibróza vede k remodelaci (přestavbě) plicní tkáně a k čím dál výraznější ztrátě plicních funkcí. V plicích se tvoří větší množství pojivové tkáně, která tvrdne a jizví se. Obtíže se často začnou projevovat až postupně, v pozdější fázi nemoci.

Doporučené zdroje

 • Magnetická rezonance

  K čemu se používá magnetická rezonance a jaké jsou její výhody? Kde se vyšetření provádí, jak probíhá a jaká příprava ze strany pacienta by mu měla předcházet? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají této diagnostické zobrazovací metody, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Angiografie

  Co je angiografie, kdy se k ní přistupuje a jakým způsobem probíhá? Jaká příprava, ze strany pacienta, by měla předcházet tomuto vyšetření? Může tato vyšetřovací metoda způsobit nějakou zdravotní komplikaci? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Biopsie

  Co je biopsie a v jakém případě ji lékař požaduje? Jaké typy biopsie se provádějí? Jak probíhají některé druhy biopsie a jaké zdravotní komplikace mohou v některých případech nastat? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Elektroencefalografie

  Co je elektroencefalografie (EEG), k čemu slouží a jak probíhá? Je třeba zvláštní přípravy ze strany pacienta na toto vyšetření? Jaké jsou nové metody vyhodnocování záznamů EEG? Potřebné informace, které se týkají uvedeného tématu, můžete nalézt v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj