Očkovací portál občana

Na očkovacím portále ocko.uzis.cz si každý může ověřit údaje o svém proti onemocnění a zobrazit a stáhnout certifikát o provedené . V budoucnu očkovací portál nabídne kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti . Občan si zde také může změnit své kontaktní údaje. Tím získává možnost zkontrolovat, opravit nebo aktualizovat osobní údaje vložené do systému , který vakcinaci provedl. Portál vakcinace je přístupný rovněž přes Portál občana. Přechodně se do něj lidé, kteří nemají elektronickou identitu, mohou přihlášovat pomocí SMS zprávy.

Pokračujte na původní zdroj

Očkovací portál občana

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • Posilující dávka očkování proti COVID-19

    Zájemci, jimž uplynulo alespoň pět měsíců od dokončené vakcinace a dovršili 18 let, se mohou očkovat posilující dávkou proti onemocnění COVID-19. U jednodávkové vakcíny Janssen lze jít na posilující dávku již po 2 měsících. Všem se budou podávat vakcíny mRNA.

  • Elektronický recept (eRecept) a eOčkování

    Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Jinými slovy se jedná o informaci o předepsaných lécích, která se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů – databáze, která je součástí systému eRecept. Hlavním rozdílem oproti klasickému listinnému receptu, se kterým se pacienti setkávali až donedávna, je identifikační znak (identifikátor jedinečný pro každý recept).

  • Portál veřejné správy

    Nejsnazší cestu k informacím a službám veřejné správy nabízí lidem Portál veřejné správy. Najdou na něm informace o službách veřejné správy, formuláře, věstníky i přehledně zpracované průvodce různými životními událostmi. Součástí je i Portál občana. Portál veřejné správy je určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. 

Doporučené zdroje