Specializované weby, informační systémy

Existuje velké množství portálů specializovaných na velmi úzkou zdravotní problematiku. Je proto zřejmé, že níže uvedený seznam nikdy nemůže být kompletní, ani si to neklademe za cíl. Vybíráme a průběžně doplňujeme takové portály, které úzce souvisejí s jinými tématy obsaženými na NZIP.


 • Loono.cz: na prevenci záleží

  Loono je tým lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří se snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o prevenci. Loono pořádá workshopy ve školách a firmách, organizuje panelové diskuse na lékařská témata, vzdělává veřejnost skrze web a sociální sítě, dodává edukační materiály do ordinací, natáčí vlastní podcast a píše blog, a v neposlední řadě poskytuje online poradenství.

 • Novorozenecký screening

  Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné (celostátní) vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit dítěti nevratné poškození zdraví. Je založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku, tzv. novorozenecké screeningové kartičce. Krev se odebírá za definovaných podmínek všem novorozencům narozeným na území České republiky.

 • Obesity news: Zpravodajský portál pro prevenci a léčbu obezity

  Obezita spolu s nadváhou jsou nejrozšířenějšími onemocněními na celém světě. Bohužel většina takzvaně zaručených postupů hubnutí je vysloveně nepravdivých. Portál obesity-news.cz vznikl ve spolupráci s předními odborníky. Umožní vám rychle se zorientovat v problematice obezitologie, v přístupu k obéznímu pacientovi a pomůže vám nalézt některé cesty k hubnutí.

 • SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

  Webový portál založený na vývoji vědeckovýzkumného projektu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců nejen v ČR, ale i v zahraničí.

 • Portál veřejné správy

  Nejsnazší cestu k informacím a službám veřejné správy nabízí lidem Portál veřejné správy. Najdou na něm informace o službách veřejné správy, formuláře, věstníky i přehledně zpracované průvodce různými životními událostmi. Součástí je i Portál občana. Portál veřejné správy je určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců.