Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19

Česká společnost a klinické obecně podporuje jako jeden z možných způsobů, jak se vypořádat se současnou . Zároveň velmi důrazně doporučuje respektovat obecné očkování, včetně konkrétních kontraindikací týkajících se SARS-CoV-2. Pokud bude očkování individualizované, nebudou pacienti čelit případným , které jinak velmi nahrávají odmítačům očkování.

Více v kategorii COVID-19

Články na NZIP

  • COVID-19: diagnóza a léčba

    Onemocnění COVID-19 lze diagnostikovat přímo (PCR test) či nepřímo (test protilátek proti viru SARS-CoV-2). Léčba onemocnění COVID-19 je v současné době pouze symptomatická (podpůrná).

  • COVID-19: možnosti prevence

    Obecně rozlišujeme specifickou a nespecifickou prevenci infekčních onemocnění. Zásady nespecifické prevence, jsou-li důkladně dodržovány, mají potenciál zabránit šíření nejen koronaviru SARS-CoV-2, ale i mnoha dalším choroboplodným zárodkům. Specifická prevence spočívá většinou v očkování.

Doporučené zdroje