Obsedantně kompulzivní porucha

Zdroje věnované příčinám, projevům, a léčbě . Příspěvky se zabývají zejména chorobným kontrolováním, neustálým opakováním určité činnosti, hromaděním věcí, sebezanedbáváním a vtíravými myšlenkami.

Pokračujte na původní zdroj

Obsedantně kompulzivní porucha

Více v kategorii Úzkostné poruchy

Články na NZIP

  • Tréma, strach z vystupování na veřejnosti

    Určité napětí před vystoupením je normální. Tréma může mít i pozitivní účinek, protože vystupujícího udržuje v bdělém stavu a motivuje jej, aby ze sebe vydal to nejlepší. Na začátku vystoupení tréma obvykle zmizí. Někteří lidé však mají tak silný strach z vystupování na veřejnosti, že jim způsobuje značné duševní utrpení. V takovém případě se jedná o fenomén ze spektra úzkostných poruch, který sice postihuje mnoho lidí, ale často je tabuizovaný a skrytý.

  • Strach ze zkoušek

    Mnoho lidí zažívá strach před zkouškou a při samotné zkoušce. Takové pocity jsou zcela normální. Strach ze zkoušek označujeme za problematický pouze tehdy, pokud výrazně zhoršuje výkon, např. ve formě „výpadků“, a způsobuje utrpení. Strach je reakce na nebezpečí. Jde o normální a důležitou reakci ve skutečně nebezpečných situacích a o varovný signál, který nám pomáhá přiměřeně reagovat. Nepřiměřeně velký strach ze zkoušek se řadí k tzv. úzkostným poruchám (viz článek Úzkostné poruchy: co to je?).

  • Obsedantně kompulzivní porucha (OCD): co to je?

    Už jste se někdy přistihli, že znovu kontrolujete, zda jste skutečně vypnuli kávovar? Možná jste to ještě před odchodem z domova zkontrolovali dvakrát po sobě. To ještě není důvod k obavám. Pokud však vtíravé myšlenky a nutkavé jednání silně ovlivňují život a postižený jimi trpí, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Doporučené zdroje