obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha neboli OCD (zkratka pochází z anglického názvu obsessive-compulsive disorder) se řadí k úzkostným poruchám. Obsedantně kompulzivní porucha se vyznačuje obsesemi (nechtěné, vtíravé, opakující se a neodbytné myšlenky, které se znovu a znovu vnucují do mysli člověka) a kompulzemi (nutkavé, opakující se jednání či chování).

Viz také porucha.