antidiuretika

Antidiuretika jsou přirozené nebo uměle připravené látky, které podporují zadržování vody v těle, tzn. snižují objem vyloučené moči. Příklady:

Viz také anti-, diuréza, diuretika.