antidiuretický hormon

Antidiuretický hormon, vazopresin neboli ADH (zkratka pochází z anglického názvu antidiuretic hormone) je hormon, který se podílí na udržování krevního tlaku, objemu krve a obsahu vody ve tkáních – tím, že kontroluje množství vody (a tím i koncentraci moči) vylučované ledvinami.

ADH je vytvářen speciálními nervovými buňkami, které se nacházejí v oblasti na spodině mozku označované jako hypothalamus. Nervové buňky přenášejí ADH svými nervovými vlákny (axony) do zadní části hypofýzy, odkud je hormon uvolňován do krevního oběhu. Nejdůležitější úlohou ADH je uchovávat objem tekutin v těle tím, že snižuje množství vody vyloučené močí. Působením ADH se voda v určité oblasti ledvin vstřebává zpět do krevního oběhu; tím se zvyšuje koncentrace moči a snižují se ztráty vody. Vyšší koncentrace ADH v krvi kromě toho způsobuje zúžení krevníh cév, což zvyšuje krevní tlak.

Viz také anti-, diuréza, hormony.