buněčná imunita

Buněčná imunita je imunitní reakce přímo zajišťovaná T-lymfocyty (viz lymfocyty), nikoli prostřednictvím protilátek.

Viz také humorální imunita.