monocyty

Monocyty jsou jedním ze dvou typů agranulocytů. Prostřednictvím krevního řečiště se monocyty dostávají do pojivových tkání, kde se přeměňují v makrofágy.

Viz také -cyt.