screeningový program

Screeningový program je zdravotní program, při kterém jsou v populaci s průměrným rizikem zachycovány osoby s nádory event. stavy, které nádorům předchází. V České republice probíhají tři screeningové programy:

Zdravotní pojišťovny aktuálně realizují program adresného zvaní, při kterém jsou zasílány zvací dopisy těm, kteří se screeningu neúčastní.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening