Poruchy srdečního rytmu (arytmie)

O poruchách srdečního rytmu neboli arytmiích mluvíme, když srdce bije příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně. Mohou se vyskytnout u lidí s jiným srdečním onemocněním, stejně jako u těch, kteří jsou jinak zdraví. Někteří pacienti s arytmií pociťují obtíže, jiní nikoli. Pokud se však obtíže vyskytnou, mohou se projevovat celou řadou příznaků: od „vynechávání“ nebo bušení srdce až po dušnost, pocity závratě nebo ztráty vědomí. Srdeční arytmie se mohou objevit v jakémkoliv věku, avšak jejich výskyt se s věkem zvyšuje, zvláště pak po 60. roce věku.


  • Poruchy srdečního rytmu: časté formy

    Srdeční arytmie mohou být neškodné, ale mohou být i příznakem jiného onemocnění. Těžké formy pak mohou, pokud nejsou léčeny, vést ke vzniku nebo zhoršení srdečního selhání, zvýšit riziko cévní mozkové příhody a srdeční zástavy. Existuje několik typů srdečních arytmií a jejich klasifikací.

  • Poruchy srdečního rytmu: příznaky a diagnóza

    Poruchy srdečního rytmu mohou mít nejrůznější příčiny: od neškodných, jako jsou únava nebo konzumace kávy, až po závažná onemocnění. Arytmie často zůstávají po léta nepovšimnuty, ale u některých pacientů mohou způsobovat různé příznaky. Diagnóza se stanovuje na základě těchto příznaků a je nutné potvrdit ji dalšími vyšetřeními.

  • Poruchy srdečního rytmu: léčba

    V případě srdečních arytmií je zásadní, aby byla adekvátně léčena základní nebo doprovodná onemocnění – zejména jiná srdeční onemocnění a vysoký krevní tlak. Dále se používají antiarytmika a specializované přístroje, které vytvářejí elektrické výboje.