Alzheimerova choroba

Zdroje věnované příčinám, příznakům, a . Dozvíte se, jakým způsobem je možné ovlivnit průběh onemocnění a zlepšit nemocného.

Pokračujte na původní zdroj

Alzheimerova choroba

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • Alzheimerova choroba

  Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, neboť tvoří přibližně dvě třetiny (cca 60 až 80 %) případů. Riziko vzniku Alzheimerovy choroby se zvyšuje s věkem. Obecně se každých pět let po 60. roce věku počet postižených v dané věkové skupině zdvojnásobí. Ve výskytu demence jsou v rámci stejné věkové skupiny jen velmi malé rozdíly mezi pohlavími. Celkově je však postiženo více žen než mužů, zvláště pak po 85. roce věku, a to z důvodu vyšší průměrné délky života u žen.

 • Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

  Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. Cílem ČALS je pomáhat lidem s demencí i těm, kteří o ně pečují.

Doporučené zdroje

 • Syndrom karpálního tunelu

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě syndromu karpálního tunelu. Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto syndromem trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako nemoc z povolání a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Mozková mrtvice

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.

  Přejít na externí zdroj