Centra pomoci drogově závislým

Na webu substitucni-lecba.cz je mj. mapa zobrazující různé typy zařízení, jejichž personál je schopen pomoci závislým osobám. Jedná se o konkrétní adiktologické ambulance, centra metadonové substituce a další specializovaná zařízení.

Pokračujte na původní zdroj

Centra pomoci drogově závislým

Více v kategorii Nelegální návykové látky

Články na NZIP

 • Elektrický vozík jako strojní zařízení

  Elektrický vozík může být dle určeného účelu použití uveden na trh jako strojní zařízení, pokud nespadá pod definici zdravotnického prostředku (ZP), ale vyhovuje definici dle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

 • Hledám logopedickou ordinaci

  Můj pětiletý syn chodí do školky, kam dochází jednou týdně logopedka. Ta mi říkala, že syn má mezizubní sykavky a nejdou mu hlásky R a Ř. Doporučení od dětské lékařky na odbornou péči u klinického logopeda už jsem si byla vyzvednout. Teď už mi zbývá jen najít logopeda či logopedku, kam bych se synem mohla pravidelně docházet. Nejraději bych byla, kdyby logopedická ordinace byla poblíž místa našeho bydliště.

 • Hledám zařízení dlouhodobé péče pro prarodiče

  Můj dědeček ve věku 78 let je po několika operacích, není schopen se o sebe postarat a zároveň potřebuje trvalou lékařskou péči. Vím, že existuje několik řešení, jako jsou nemocnice následné a dlouhodobé péče, mobilní hospice či různé charitativní organizace. Bydlíme v obci Červenka nedaleko Olomouce, proto hledáme podobné zařízení poblíž nás, ideálně s dobrým dopravním spojením, abychom mohli dědečka často navštěvovat.

 • Mám rozbité brýle

  Brýle používám každý den při práci na počítači i při řízení vozidla. Bohužel jsem je včera nechtěně shodil na zem a rozbily se. Sice mám brýle náhradní, ale jsou starší a nejsou uzpůsobené aktuálnímu stavu mého zraku. Nutně tedy potřebuji najít nejbližší oční optiku a nechat si udělat nové brýle.

Doporučené zdroje

 • Pijete vodu z watercooleru?

  Watercooler – česky doslova „ochlazovač vody“ – je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové teplotě. Podobné zařízení může být napojeno také přímo na vodovod, kdy pak vodu obvykle navíc upravuje a teprve poté chladí či ohřívá, ale jeho problematika je poněkud odlišná, a proto na obsluhu těchto zařízení vydal SZÚ samostané doporučení.

  Přejít na externí zdroj
 • Drogová poradna

  Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.Na webu jsou k dispozici také informační texty o jednotlivých drogách a dalších záležitostech souvisejících s drogovou problematikou.Odbornou garantkou této poradny je PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.

  Přejít na externí zdroj
 • Pravda o drogách: Řekni NE drogám, řekni ANO životu

  Spolek „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“ působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. Spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté. V České republice se spolek zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

  Přejít na externí zdroj