Policie ČR umožnila spojení pro neslyšící

Služba vznikla ve spolupráci s organizací Tichý svět, o.p.s. a tlumočníky znakového jazyka. Neslyšící se tak mohou s policisty spojit online a bez obav, že by si nerozuměli. Službu lze také využít na všech pobočkách Tichého světa. 

Pokračujte na původní zdroj

Policie ČR umožnila spojení pro neslyšící

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Tichý svět, o.p.s.

  Tichý svět, o.p.s. od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.

 • Resortní bezpečnostní cíle

  Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2010 vyhlašuje opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče. Jedním z nich je vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů (RBC), které vycházejí z analýzy (rozboru) nejrizikovějších procesů ve zdravotnictví a z doporučení Světové zdravotnické organizace i Evropské unie.

 • Výběr nemocnice

  Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí.

 • Systém hlášení nežádoucích událostí

  Jedním z hlavních cílů Národního portálu pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Doporučené zdroje

 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

  Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se týká lidí se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), kteří mají již přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte, kdo může tuto žádost podat, za jakých podmínek a jak se postupuje.

  Přejít na externí zdroj