Zhoubné nádory dělohy

Zdroje věnované příčinám, , projevům, a léčbě . Můžete se dozvědět, jaké druhy dělohy se rozlišují, která věková skupina je rakovinou dělohy nejvíce ohrožena a zda je po odstranění dělohy, nějakým způsobem omezen život ženy.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory dělohy

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

  • Odstranění dělohy (hysterektomie)

    Odstranění dělohy (hysterektomii) lze provést v případě různých typů nádorových onemocnění, prekanceróz dělohy nebo děložního hrdla a některých nezhoubných onemocnění dělohy. Provádí se však pouze tehdy, pokud neexistují jiné možnosti léčby nebo pokud se očekává, že jejich výsledky by byly horší. Operující gynekolog má přitom k dispozici různé chirurgické techniky. Hysterektomie může mít dalekosáhlé dopady na tělesnou i duševní pohodu ženy. O provedení tohoto zákroku proto vždy rozhodují společně lékař a pacientka, s výjimkou akutních stavů.

  • Rakovina děložního čípku: co to je?

    V České republice je každoročně diagnostikována rakovina děložního čípku přibližně u 800 žen. Tento zhoubný nádor může postihovat ženy v jakémkoli věku. Rakovina děložního čípku je téměř vždy způsobena dlouhodobou infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť příznaky se objeví až v pokročilém stadiu zhoubného nádoru.

  • Rakovina děložního čípku: prevence

    Rakovina děložního čípku je jedním z mála zhoubných nádorů, kterým lze předcházet preventivními opatřeními, jako je očkování proti HPV a pravidelné preventivní prohlídky. Pokud je rakovina děložního čípku odhalena včas, lze ji dobře léčit a v mnoha případech i vyléčit. Pokud však již má žena příznaky, zhoubný nádor je obvykle již v pokročilém stadiu, a jeho léčba je zdlouhavější a obtížnější.

Doporučené zdroje