agrese

Agrese je útočné fyzické (tělesné), verbální (slovní) nebo symbolické jednání, které může být v některých případech přiměřené a pochopitelné (např. při sebeprosazování), ale ve většině případů zcela nevhodné a společensky nepřijatelné (nepřátelské a destruktivní chování). Agrese může být zaměřena:

  • navenek – vůči jednomu konkrétnímu člověku nebo i širšímu okolí,
  • dovnitř – vůči sobě samému, což se projeví jako deprese, sebepoškozování nebo jiná negativní reakce.

„Agrese“ je pojem používaný zejména v psychiatrii a psychologii.

Viz také agresivita.