antipsychotika

Antipsychotika jsou léky na předpis, které se užívají k léčbě psychózy, resp. některých duševních onemocnění, jejichž příznaky zahrnují psychotické prožitky. Patří mezi ně například:

Viz také anti-.