indikace

Indikace je v souvislosti s lékařstvím definována jako „platný důvod pro použití určitého testu, léku, postupu nebo operace“.

Příklady:

  • Při ztrátě velkého objemu krve je indikována transfuze.
  • U bakteriálního zánětu je indikováno podání konkrétního antibiotika.

Odvozené sloveso je indikovat.

Opakem indikace je kontraindikace.