bioptický

Bioptický je přídavné jméno odvozené od biopsie. Lékař tak může hovořit o bioptickém vzorku, bioptickém vyšetření apod.