Národní kardiologický informační systém: Úvod


  • Národní kardiovaskulární plán (NKP) 2023–2033

    Česká kardiologická společnost (ČKS) jako odborný garant kardiovaskulární péče v České republice se na základě iniciativy vzešlé z vědecké zdravotní konference organizované v rámci českého předsednictví EU 2022 rozhodla k iniciaci vzniku Národního kardiovaskulárního plánu (NKP) pro roky 2023–2033. NKP ideově navazuje na Národní kardiovaskulární program České republiky z 12. 12. 2013.

  • Národní kardiologický informační systém

    Česká kardiologická společnost ČLS JEP buduje ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky komplexní informační systém, který se opírá zejména o data Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a jeho komponent (národní registry vedené dle platných zákonů). Tyto plošné registry dále ve vybraných oblastech doplňují detailní klinické registry a sběry dat ze standardizovaných datových skladů nemocnic tvořících síť komplexních center pro specializovanou a vysoce specializovanou péči.