Zhoubné nádory močového měchýře

Jakou funkci má a které typy jej mohou postihnout? Proč vznikají a jak se projevují nádory močového měchýře? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na uvedené potíže a jaké jsou současné možnosti jejich léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v těchto zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Zhoubné nádory močového měchýře

Více v kategorii Zhoubné nádory (rakovina)

Články na NZIP

 • Odstranění dělohy (hysterektomie)

  Odstranění dělohy (hysterektomii) lze provést v případě různých typů nádorových onemocnění, prekanceróz dělohy nebo děložního hrdla a některých nezhoubných onemocnění dělohy. Provádí se však pouze tehdy, pokud neexistují jiné možnosti léčby nebo pokud se očekává, že jejich výsledky by byly horší. Operující gynekolog má přitom k dispozici různé chirurgické techniky. Hysterektomie může mít dalekosáhlé dopady na tělesnou i duševní pohodu ženy. O provedení tohoto zákroku proto vždy rozhodují společně lékař a pacientka, s výjimkou akutních stavů.

 • Urostomie: vývod močovodů

  Urostomie (vývod močovodů) je nejméně častý typ stomií. Provádí se, když je nutné odstranit močový měchýř. U dospělých bývá častou příčinou nádor, u dětí vrozená vada vyprazdňování. Urostomie je vždy trvalá.

 • Rakovina děložního čípku: co to je?

  V České republice je každoročně diagnostikována rakovina děložního čípku přibližně u 800 žen. Tento zhoubný nádor může postihovat ženy v jakémkoli věku. Rakovina děložního čípku je téměř vždy způsobena dlouhodobou infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť příznaky se objeví až v pokročilém stadiu zhoubného nádoru.

 • Zvětšená prostata: co to je?

  Prostata (předstojná žláza) je mužská pohlavní žláza, která je za normálních okolností velká asi jako vlašský ořech. Nachází se v pánvi pod močovým měchýřem a obklopuje začátek močové trubice. Prostata produkuje sekret, který se při ejakulaci vyloučí do močové trubice a zajišťuje pohyblivost spermií. Funkce a růst prostaty jsou řízeny mužským pohlavním hormonem testosteronem.

Doporučené zdroje