Infarkt

Zdroje věnované , příčinám, , příznakům, a léčbě , dále pak a životosprávě po prodělaném . Dozvíte se, jak postupovat při podezření, že u vás nebo u osoby nacházející se ve vaší blízkosti došlo k infarktu, včetně video-instruktáže první pomoci.

Pokračujte na původní zdroj

Infarkt

Více v kategorii Srdce, krevní oběh a cévy

Články na NZIP

  • Infarkt myokardu: co to je?

    Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové situaci je pro minimalizaci následků infarktu zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

  • Akutní infarkt myokardu

    První minuty a hodiny po nástupu infarktu jsou pro pacientovu prognózu rozhodující. Čím dříve je zahájena léčba, tím méně svalové tkáně odumře a tím větší je pacientova šance na přežití. Pouze rychlé zahájení léčby a obnovení průtoku krve do koronárních cév zabrání rozsáhlejšímu poškození srdečního svalu a umožní pacientovi plné zotavení. V ideálním případě by doba od tísňového volání na linku 155 nebo 112 do zprůchodnění koronárních tepen neměla překročit dvě hodiny.

  • Infarkt myokardu: prevence

    Ačkoli pacienti často uvádějí, že příznaky infarktu myokardu přišly náhle a bez varování, onemocnění se obvykle vyvíjí po dlouhou dobu. Do značné míry je možné riziko infarktu zmenšit zdravým životním stylem, který dokáže snížit (nebo úplně eliminovat) hlavní rizikové faktory, jako jsou zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo kouření.

Doporučené zdroje