sedace

Sedace je odborný výraz pro zklidnění. K navození sedace používají lékaři skupinu léčiv označovaných jako sedativa.

Odvozené přídavné jméno je sedativní.

Viz také analgosedace.