agonista

Agonista je látka, která připomíná svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho funkci. Příklady:

  • Morfin je agonista endorfinů, neboť v mozku se váže na stejné receptory (tzn. na místa, kam se za normálních okolností vážou endorfiny) a vyvolává podobné účinky, jaké by měly endorfiny. Zjevnou nevýhodou morfinu je však jeho návykovost.
  • Agonisté dopaminu napodobují účinek dopaminu.
  • Agonisté melatoninových receptorů se se vážou na stejné receptory (tzv. melatoninové receptory) jako přirozeně produkovaný hormon melatonin.

Opakem agonisty je antagonista.